• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

Trần Thị Hương Dung

Tổ Tâm lý – giáo dục

TÓM TẮT

Đối với nghề dạy học, việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh, sinh viên là một hoạt động cơ bản, quan trọng trong các trường sư phạm. Công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh sinh viên trường CĐSP Hòa Bình trong nhiều năm qua đã thu được kết quả nhất định, góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo chung của Nhà trường. Bài viết của chúng tôi đề cập đến thực trạng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình và đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh, sinh viên trường CĐSP Hòa Bình.

: