• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam"

Thông báo về việc tham gia cuộc thi

Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam"…

Đọc thêm: Thông báo về việc tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam"

Thông báo về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô giáo và mái trường mến yêu" năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi

Thông báo về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô giáo và mái trường mến yêu" năm học 2019 - 2020…

Đọc thêm: Thông báo về việc phát động, hưởng ứng cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô giáo và mái trường mến yêu" năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc thực hiện nội quy và tác phong, ứng xử trong sinh viên (năm học 2019 - 2020)

Thông báo về việc thực hiện nội quy và tác phong, ứng xử  trong sinh viên (năm học 2019 - 2020)

Thông báo về việc thực hiện nội quy và tác phong, ứng xử  trong sinh viên (năm học 2019 - 2020)…

Đọc thêm: Thông báo về việc thực hiện nội quy và tác phong, ứng xử trong sinh viên (năm học 2019 - 2020)

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho học sinh sinh viên năm 2019

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho học sinh sinh viên năm 2019

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho học sinh sinh viên năm 2019…

Đọc thêm: Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách cho học sinh sinh viên năm 2019

Chế độ chính sách sinh viên học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Chế độ chính sách sinh viên học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Sinh viên khi tham gia học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình sẽ được miễn học phí, đồng thời sinh viên sẽ được tiếp cận nhiều chế độ chính sách bao gồm chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập; chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên; chính sách nội trú, cụ thể:…

Đọc thêm: Chế độ chính sách sinh viên học tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy…

Đọc thêm: Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

: