• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông đạt về việc xếp điểm rèn luyện học kỳ 2, toàn khóa năm học 2015-2016

Thông đạt về việc xếp điểm rèn luyện học kỳ 2, toàn khóa năm học 2015-2016

Căn cứ kế hoạch năm học 2015 - 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các Khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp, HSSV các…

Đọc thêm: Thông đạt về việc xếp điểm rèn luyện học kỳ 2, toàn khóa năm học 2015-2016

Điểm rèn luyện Hóa Sinh K23

Điểm rèn luyện Hóa Sinh K23

Điểm rèn luyện lớp Hóa Sinh K23…

Đọc thêm: Điểm rèn luyện Hóa Sinh K23

Điểm rèn luyện Hóa Sinh K22 - Kỳ 5

Điểm rèn luyện Hóa Sinh K22 - Kỳ 5

Điểm rèn luyện lớp Hóa Sinh K22 - Kỳ 5…

Đọc thêm: Điểm rèn luyện Hóa Sinh K22 - Kỳ 5

Điểm rèn luyện Toán Lý K23-Kỳ 3

Điểm rèn luyện Toán Lý K23-Kỳ 3

Điểm rèn luyện lớp Toán Lý K23 - Kỳ 3…

Đọc thêm: Điểm rèn luyện Toán Lý K23-Kỳ 3

: