• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trường CĐSP Hòa Bình tiền thân là trường Sư phạm Sơ cấp Hòa Bình thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1956, nâng cấp lên Cao đẳng sư phạm 1995. Đến nay trư…

Đọc thêm: Giới thiệu chung

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Phần thứ nhất. CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM GIAI ĐOẠN 1956 -1994…

Đọc thêm: Lịch sử phát triển

Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình…

Đọc thêm: Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Sơ đồ tổ chức - trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Sơ đồ tổ chức - trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH, TỪ NĂM 2018…

Đọc thêm: Sơ đồ tổ chức - trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Đọc thêm: Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ cán bộ nhà trường

Đội ngũ cán bộ nhà trường

Tính đến nay, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có: 125 công chức, viên chức…

Đọc thêm: Đội ngũ cán bộ nhà trường

: