• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

 

1. Sứ mạng (Mission) 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Xây dựng môi trường học tập và rèn luyện lành mạnh, an toàn, chất lượng, chuyên nghiệp cho học sinh từ bậc học mầm non đến Trung học cơ sở.

Xây dựng môi trường học tập và thực hành nghề nghiệp chuyên nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng.

Tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn nhằm phục vụ cho sự phát triển giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình và của đất nước.

2. Tầm nhìn (Vision)

Tới năm 2030, trường CĐSP Hòa Bình hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nghề sư phạm, thực hành nghề sư phạm chất lượng cao và đào tạo một số ngành nghề khác; là trung tâm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có uy tín của tỉnh Hòa Bình; cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng; là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao; các chương trình đào tạo có chất lượng, có uy tín trong và ngoài nước; mở rộng liên kết, hội nhập sâu rộng với các tổ chức quốc tế trong mọi lĩnh vực về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Giá trị cốt lõi (Core value)

Toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình luôn hết mình phấn đấu cho các giá trị cốt lõi sau:

  • Trách nhiệm, yêu thương;
  • Thành thạo kĩ năng nghề nghiệp;
  • Năng động, sáng tạo;
  • Thích ứng với sự thay đổi;
  • Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
: