• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2019 - 2020

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình được tổ chức vào lúc 7giờ 30’ ngày 21/9/2018 tại nhà 200 chỗ, với sự tham dự của hơn 100 cán bộ, giáo viên và người lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Hương – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Trong năm học vừa qua, Trường đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: Chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác Công đoàn; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại Hội nghị CBCCVC cấp cơ sở.

Hội nghị đã nghe lắng nghe các đơn vị tham luận về công tác đánh giá kiểm định chất lượng, tham luận về công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế; tham luận về đổi mới phương pháp giảng dạy của đại diện các đơn vị; báo cáo công tác thi đua khen thưởng và trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2018 - 2019.

 Báo cáo về công tác Thanh tra nhân dân

Tham luận về công tác Đánh giá đảm bảo chất lượng

 Tham luận về giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học

Tham luận về đổi mới phương pháp giảng dạy

Tiếp đó là nội dung trao phần thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình năm học 2019 - 2020. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ viên chức và người lao động, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

: