• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng thí nghiệm, thực hành

Phòng thí nghiệm, thực hành

Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành của nhà trường bao gồm

Phòng thí nghiệm Vật Lý - Hóa học - Sinh học - Ngoại ngữ

Phòng thực hành Tin học…

Đọc thêm: Phòng thí nghiệm, thực hành

: