• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội thảo khoa học “Trường Mầm non hạnh phúc, công tác Bồi dưỡng thường xuyên và gắn kết đào tạo trong Giáo dục Mầm non”

Hội thảo được xuất phát từ thực tiễn đào tạo nhà trường, từ đòi hỏi thực tiễn xã hội và bước đầu tiếp cận với xu thế giáo dục thế giới

 

Mục tiêu của Hội thảo là tạo diễn đàn mở, từ đó tạo ra cách tiếp cận mới trong quan niệm, trong đào tạo, trong thực hành và phát triển ngành giáo dục học mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình giai đoạn hiện nay.

Hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính:

  • Trường Mầm non hạnh phúc và nói không với bạo hành trẻ em. Đây là nội dung được lãnh đạo của hai đơn vị Khoa Mầm non và Cơ sở thực hành tham gia tập huấn tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương vào tháng 4 năm 2019
  • Công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non năm học 2019 – 2020. Đây là nội dung do giảng viên của Khoa Mầm non tham gia tập huấn tại Hà Nội do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục  - Bộ GD&ĐT tổ chức vào tháng 6 năm 2019
  • Công tác gắn kết đào tạo trong giáo dục mầm non là nội dung xuất phát từ chỉ đạo của trường Cao đẳng Sư phạm, từ thực tiễn thực hiện công tác đào tạo và thực hành do các giảng viên của các đơn vị đào tạo và đơn vị thực hành xây dựng

Những vấn đề được bàn luận trong Hội thảo là thiết thực, mang tính cấp thiết đối với sự phát triển của nhà trường nói chung và các đơn vị trong nhà trường nói riêng. Vì thế Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của giảng viên, giáo viên nhà trường. Đây là điểm trọng yếu tạo nên sự thành công của Hội thảo.

Những thu hoạch tại Hội thảo sẽ giúp nhà trường, các đơn vị thực hiện công tác chỉ đạo trong lĩnh vực giáo dục mầm non phát huy thế mạnh đổi mới, vận dụng và triển khai vào thực tiễn.

: