• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quyết định thi tốt nghiệp và danh sách giáo viên coi thi tốt nghiệp

Quyết định thi tốt nghiệp và danh sách giáo viên coi thi tốt nghiệp

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện thi và điều kiện tốt nghiệp hệ chính quy

Cho HSSV CĐK22 (Khóa 2013–2016), TCSPMN 12+2 K20 (Khóa…

Đọc thêm: Quyết định thi tốt nghiệp và danh sách giáo viên coi thi tốt nghiệp

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 - 2016

THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 - 2016

Căn cứ Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006); Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGD&ĐT)ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ kế hoạch đào tạo chính quy các hệ: Cao đẳng K22 (Khóa 2013-2016), Trung cấp Sư phạm Mầm non 12+2 K20 (Khóa 2014 - 2016),…

Đọc thêm: THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 - 2016

Thông báo công tác chuyên môn tháng 4 (2015-2016)

Thông báo công tác chuyên môn tháng 4 (2015-2016)

Để hoàn thành tốt việc thực hiện Biên chế năm học và tổ chức kỳ thi học phần, thi tốt nghiệp cho học sinh – sinh viên đạt hiệu quả, nhà trường yêu cầu các khoa, tổ:…

Đọc thêm: Thông báo công tác chuyên môn tháng 4 (2015-2016)

Hướng dẫn ra đề thi

Hướng dẫn ra đề thi

Căn cứ thông báo số 227/TB-HĐKH&ĐT của Hội đồng Khoa học và Đào tạo (họp phiên thứ nhất, năm học 2015 - 2016);

Căn cứ Nghị quyết của cuộc họp Đảng ủy và họp giao ban tháng 10/2015,

Nhà trường hướng dẫn các đơn vị  triển khai đổi mới xây dựng đề thi kết thúc học phần (năm học 2015 – 2016) theo hướng tiếp cận năng lực người học, cụ thể như sau:…

Đọc thêm: Hướng dẫn ra đề thi

: