• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 4 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG  BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 4 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Trường CĐSP Hòa Bình tiếp tục tuyển sinh bổ sung đợt 4 các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy năm 2017…

Đọc thêm: THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 4 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ VÀ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (đợt 7)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ  VÀ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (đợt 7)

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THU HỒ SƠ  VÀ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (đợt 7)…

Đọc thêm: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ VÀ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (đợt 7)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG  BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 

Trường CĐSP Hòa Bình tiếp tục tuyển sinh bổ sung đợt 1  các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy năm 2017…

Đọc thêm: THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 1 CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 3) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 3) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Để tổ chức thi môn năng khiếu các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật kỳ tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thông báo tới thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành học nói trên về việc nộp hồ sơ và lịch thi tuyển, cụ thể như sau…

Đọc thêm: THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 3) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 2) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI  VÀ LỊCH THI (ĐỢT 2) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 

Để tổ chức thi môn năng khiếu các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật kỳ tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thông báo tới thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành học nói trên về việc nộp hồ sơ và lịch thi tuyển, cụ thể như sau…

Đọc thêm: THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI (ĐỢT 2) CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Để tổ chức thi môn năng khiếu các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật kỳ tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thông báo tới thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành học nói trên về việc nộp hồ sơ và lịch thi tuyển, cụ thể như sau…

Đọc thêm: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ THI VÀ LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

: