• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học 2018 - 2019

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học 2018 - 2019

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NĂM HỌC 2018-2019…

Đọc thêm: Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học 2018 - 2019

Kết quả thẩm định, nghiệm thu đề tài NCKH Đợt 2, năm học 2017-2018

Kết quả thẩm định, nghiệm thu đề tài NCKH Đợt 2, năm học 2017-2018

Kết quả thẩm định, nghiệm thu đề tài NCKH Đợt 2, năm học 2017-2018…

Đọc thêm: Kết quả thẩm định, nghiệm thu đề tài NCKH Đợt 2, năm học 2017-2018

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS CỦA TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS CỦA TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS CỦA TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH.…

Đọc thêm: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP HỌC MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS CỦA TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH

Hướng dẫn sinh viên cao đẳng giáo dục mầm non, trường CĐSP Hòa Bình thiết kế và sử dụng TCHT trong dạy trẻ 5-6 tuổi định hướng không gian

Hướng dẫn sinh viên cao đẳng giáo dục mầm non, trường CĐSP Hòa Bình thiết kế và sử dụng TCHT trong dạy trẻ 5-6 tuổi định hướng không gian

Hướng dẫn sinh viên cao đẳng giáo dục mầm non, trường CĐSP Hòa Bình thiết kế và sử dụng TCHT trong dạy trẻ 5-6 tuổi định hướng không gian.…

Đọc thêm: Hướng dẫn sinh viên cao đẳng giáo dục mầm non, trường CĐSP Hòa Bình thiết kế và sử dụng TCHT trong dạy trẻ 5-6 tuổi định hướng không gian

Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm môn Tự nhiên - Xã hội cho sinh viên Cao đẳng tiểu học - trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm môn Tự nhiên - Xã hội cho sinh viên Cao đẳng tiểu học - trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm môn Tự nhiên - Xã hội cho sinh viên Cao đẳng tiểu học - trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.…

Đọc thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng nghiệp vụ sư phạm môn Tự nhiên - Xã hội cho sinh viên Cao đẳng tiểu học - trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Xây dựng hệ thống bài tập chứng minh tam giác bằng nhau cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Toán học trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Xây dựng hệ thống bài tập chứng minh tam giác bằng nhau cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Toán học trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Xây dựng hệ thống bài tập chứng minh tam giác bằng nhau cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Toán học trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.…

Đọc thêm: Xây dựng hệ thống bài tập chứng minh tam giác bằng nhau cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Toán học trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Các bài khác...

 1. Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống vào trong giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh cho Học sinh, Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
 2. Xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy và học học phần Cơ học 1 cho sinh viên ngành sư phạm Toán học ở trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
 3. Ứng dụng phần mềm Lectora trong giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình
 4. Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh, sinh viên khu nội trú ở trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
 5. Xây dựng phần mềm Quản lý thi trắc nghiệm trên hệ thống mạng LAN ứng dụng tại trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Kỹ năng nghề nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
 6. Biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
 7. Tích cực hóa hoạt động thảo luận nhóm cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình trong dạy học phần Triết học
 8. Biện pháp xây dựng chương trình đào tạo Cao đẳng Sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
 9. Biện pháp sắp xếp, sử dụng, quản lý thiết bị và hóa chất phòng thí nghiệm hóa học trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
 10. THÔNG BÁO KẾT QUẢ NGHIỆM THU SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2016-2017
 11. Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học 2015 - 2016
 12. KẾT QUẢ XẾP LOẠI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2015-2016
: