• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kết quả thẩm định, nghiệm thu đề tài NCKH Đợt 2, năm học 2017-2018

Kết quả thẩm định, nghiệm thu đề tài NCKH Đợt 2, năm học 2017-2018

 

TT

TÊN ĐỀ TÀI NCKH

TÁC GIẢ/ ĐƠN VỊ

KẾT QUẢ

KT

1

THIẾT KẾ WEBSITE CHO TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN TẤT THÀNH THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

NGUYỄN VĂN HÀO

(KHOA: THCS)

Đồng ý

đăng tải

x

2

XÂY DỰNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN TẤT THÀNH, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

NGÔ THỊ THÙY HƯƠNG

(KHOA: THCS)

 

Đồng ý

 đăng tải

x

3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BÁN TRÚ TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN TẤT THÀNH THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

 

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

(KHOA: TIỂU HỌC)

Đồng ý

đăng tải

x

4

BIỆN PHÁP CẢI  THIỆN NGỮ ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN  KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

QUÁCH THÚY THIỆN

(KHOA: THCS)

Đồng ý

đăng tải

x

5

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

LÊ THỊ THU HƯƠNG

(KHOA: KHOA HỌC-BỒI DƯỠNG)

Đồng ý

đăng tải

x

 

 

: