• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học 2018 - 2019

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NĂM HỌC 2018-2019 

 Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học 2018 - 2019

STT

Tên đề tài

Tác giả/đơn vị

Nội dung cần chỉnh sửa

Kết luận

1

Đổi mới phương pháp dạy học phần triết học trong môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin theo định hướng phát triển năng lực người học cho sinh viên khóa 27, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình"

Trần Lê Quân

 

 

2

Phát triển năng lực nghiên cứu thông qua hoạt động thí nghiệm hóa học cho học sinh lớp 8 trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Lê Xuân Chiến

 

 

3

Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức bền chuyên môn trong học cầu lông cho nữ sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Đồng Sỹ Khang

 

 

4

Nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo tại trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Lê Thị Thu Hương (chủ trì)

Bùi Thị Kim Tuyến

Bùi Văn Định

Nguyễn Thị Huyền Trang

 

 

 

: