• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thế hệ lãnh đạo nhà trường (2016 - nay)

Thế hệ lãnh đạo nhà trường (2016 - nay)

1. Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu Trưởng nhà trường

2. Đồng chí Dương Văn Tài - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo 

3. Đồng chí Bùi Văn Lý - Phó H…

Đọc thêm: Thế hệ lãnh đạo nhà trường (2016 - nay)

Thế hệ lãnh đạo nhà trường (2010 - 2016)

Thế hệ lãnh đạo nhà trường (2010 - 2016)

A. Thời kỳ 2010 - 2015

1. Hiệu trưởng: Đồng chí Lê Quốc Thái

2. Phó Hiệu trưởng:

- Đồng Chí Dương Văn Tài - Phụ trách Đào tạo


- Đồng chí Bùi Văn Lý -…

Đọc thêm: Thế hệ lãnh đạo nhà trường (2010 - 2016)

Thế hệ lãnh đạo nhà trường (1995 - 2010)

Thế hệ lãnh đạo nhà trường (1995 - 2010)

1. Thời kỳ 1995-2000

Ngày 25 tháng 9 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 602/TTg nâng cấp trường THSP Hòa Bình thành trường CĐSP Hòa Bình…

Đọc thêm: Thế hệ lãnh đạo nhà trường (1995 - 2010)

Thế hệ lãnh đạo nhà trường (1956-1994)

Thế hệ lãnh đạo nhà trường (1956-1994)

1.Thời kỳ 1956-1957

Trong Bối cảnh hai năm miền Bắc khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương sau chiến tranh, phát triển kinh tế, văn hóa (1954-1956), n…

Đọc thêm: Thế hệ lãnh đạo nhà trường (1956-1994)

: