• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2019 - 2020

Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠC CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2019…

Đọc thêm: Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2019 - 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018…

Đọc thêm: BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, năm học 2018 - 2019

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, năm học 2018 - 2019

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, năm học 2018 - 2019…

Đọc thêm: Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, năm học 2018 - 2019

Báo cáo kết quả điều tra về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Báo cáo kết quả điều tra về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Thực hiện Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình xin báo cáo kết quả điều tra về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017…

Đọc thêm: Báo cáo kết quả điều tra về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017

Quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình…

Đọc thêm: Quy tắc ứng xử của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình…

Đọc thêm: Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

: