• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quy chế thi đua khen thưởng và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2018 - 2019

Quy chế thi đua khen thưởng và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2018 - 2019

QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

NĂM HỌC 2018 - 2019…

Đọc thêm: Quy chế thi đua khen thưởng và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2018 - 2019

Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg  ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 484/UBND-NC ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình phát động phong trào thi đua tới CBGV, NV và học sinh, sinh viên với các nội dung chủ yếu sau:…

Đọc thêm: Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017

 

Thực hiện Công văn số 50/UBND-NC ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Phát động phong trào thi đua năm 2017;…

Đọc thêm: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2 NĂM 2017

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2 NĂM 2017

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2…

Đọc thêm: KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2 NĂM 2017

: