• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

CHUẨN ĐẦU RA  NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

(Ban hành kèm theo quyết định số        /QĐ-CĐSP ngày      tháng 11 năm 2015

của Hiệu trưởng…

Đọc thêm: CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC MẦM NON

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Ban hành kèm theo quyết định số 357/QĐ-CĐSP ngày 13 tháng 11 năm 2015

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình)…

Đọc thêm: CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Quyết định ban hành bổ sung Chuẩn đầu ra Hệ trung cấp chuyên nghiệp 2015

Quyết định ban hành bổ sung Chuẩn đầu ra Hệ trung cấp chuyên nghiệp 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bổ sung Chuẩn đầu ra

Các ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

Hệ chính quy trường CĐSP Hòa Bình

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH…

Đọc thêm: Quyết định ban hành bổ sung Chuẩn đầu ra Hệ trung cấp chuyên nghiệp 2015

Ban hành quyết định chuẩn đầu ra 2010

Ban hành quyết định chuẩn đầu ra 2010

Thực hiện thông báo của Bộ Giáo Dục và đào tạo, trường CĐSP Hoà Bình đã hoàn thành chuẩn đầu ra như sau:…

Đọc thêm: Ban hành quyết định chuẩn đầu ra 2010

: