• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: GIÁO DỤC MẦM NON

TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Ban hành kèm theo quyết định số 357/QĐ-CĐSP ngày 13 tháng 11 năm 2015

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình)

 

1. Yêu cầu về kiến thức

1.1.  Kiến thức chung

          - Đạt được kiến thức chung về chính trị, giáo dục pháp luật.

          - Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để có thể tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

          - Có kiến thức cơ bản về rèn luyện sức khoẻ, thể chất, quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. (Áp dụng từ năm học 2015-2016).

- Đạt trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Có kiến thức quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo.

{pdf}images/2016/pdf/Chuan dau ra 2015.pdf|width:650|height:800{/pdf}

: