• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC

TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (JOURNAL OF EDUCATION) 

Địa chỉ: Số 04, Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Đọc thêm: THỂ LỆ ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho các tập thể, cá nhân cán bộ giảng viên năm học 2016-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học  cho các tập thể, cá nhân cán bộ giảng viên   năm học 2016-2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học  cho các tập thể, cá nhân cán bộ giảng  viên   năm học 2016-2017…

Đọc thêm: QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho các tập thể, cá nhân cán bộ giảng viên năm học 2016-2017

Quyết định về việc công nhận và giao nhiệm vụ NCKH cho cán bộ giáo viên trường CĐSP Hoà Bình

Quyết định về việc công nhận và giao nhiệm vụ NCKH cho cán bộ giáo viên trường CĐSP Hoà Bình

Căn cứ thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;…

Đọc thêm: Quyết định về việc công nhận và giao nhiệm vụ NCKH cho cán bộ giáo viên trường CĐSP Hoà Bình

Quyết định về thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề cương sáng kiến, Đề tài khoa học năm học 2016-2017

Quyết định về thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề cương sáng kiến, Đề tài khoa học năm học 2016-2017

Quyết định về thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề cương sáng kiến, Đề tài khoa học năm học 2016-2017 và Danh sách Đề tài, Sáng kiến kinh nghiệm năm 2016- 2017…

Đọc thêm: Quyết định về thành lập Hội đồng nghiệm thu Đề cương sáng kiến, Đề tài khoa học năm học 2016-2017

Kế hoạch triển khai công tác Nghiên cứu khoa học năm 2016-2017

Kế hoạch triển khai công tác Nghiên cứu khoa học năm 2016-2017

Kế hoạch triển khai công tác Nghiên cứu khoa học năm 2016-2017

(Số 179/CĐSP-QLKH)…

Đọc thêm: Kế hoạch triển khai công tác Nghiên cứu khoa học năm 2016-2017

Sở GD & ĐT - Thông báo nộp đề tài nghiên cứu khoa học

Sở GD & ĐT - Thông báo nộp đề tài nghiên cứu khoa học

Sở GD & ĐT - Thông báo nộp đề tài nghiên cứu khoa học…

Đọc thêm: Sở GD & ĐT - Thông báo nộp đề tài nghiên cứu khoa học

: