• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội thảo khoa học năm 2015

Nhằm nâng cao chất lươṇg đào taọ , năng lưc̣ của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo duc̣ phổ thông, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức Hôị thảo khoa hoc̣ năm 2015 với chủ đề:

"XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DAỴ , PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DUC̣ PHỔ THÔNG MỚI"

 {pdf}images/2016/nckh/hoithao.pdf|width:650|height:1200{/pdf}

: