• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo

Sáng ngày 28/12/2015, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường, với chủ đề "Xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới". Đây là một hoạt động trong khuôn khổ từng bước đổi mới công tác giáo dục của nhà trường, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trên cả nước.

Về dự Hội thảo có đồng chí Lê Quốc Thái - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo nhà trường; các đồng chí trong Ban giám hiệu; các đồng chí báo cáo viên hội thảo và toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường cùng tham dự.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Quốc Thái Nhận định: "Đề án đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT Việt Nam đã và đang được bổ sung hoàn thiện và từng bước được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 11 và kết luận của hội nghị TW 6. Nhà trường đã đưa ra các cách tiếp cận chương trình trong các buổi Hội thảo trước. Tuy nhiên để xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực người học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, ta cần sự chia sẻ, tham vấn giữa các báo cáo viên và những người có kinh nghiệm giảng dạy để nhà trường lựa chọn những cách làm riêng phù hợp với tình hình thực tế."

Đồng chí Dương Văn Tài  - Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định tầm quan trọng của việc thay đổi căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà. Lời đề dẫn của đồng chí nhấn mạnh :"Đại hội Đảng lần thứ 11 đã xác định đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nhanh mạnh nguồn nhan lực nhất là nguồn nhân lực cao...Trên cơ sở đó, các Nghị quyết và quyết định của Đảng và Nhà nước đã và đang cụ thể hóa việc chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học...Giáo dục dạy học cần trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản, các kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ; phẩm chất đạo đức và nhân cách nghề nghiệp."

Đồng chí Dương Văn Tài  - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

Hội đồng khoa học đã chọn ra 5 trong tổng số 22 bài báo để trình bày trong chương trình Hội thảo khoa học. 5 bài báo đại diện cho 5 nhóm chủ đề, bao gồm:

- Báo cáo số 1: Các bước cơ bản để xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực và vận dụng vào xây dựng chương trình đào tạo ngành Sư phạm Văn trình độ cao đẳng - Ths Bùi Thị Hương.

- Báo cáo số 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học - Ths Ngô Thị Thùy Hương

- Báo cáo số 3: Đánh giá năng lực sinh viên ngành GD Tiểu học trường CĐSP Hòa Bình trong dạy học môn Phương pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội. - Ths Nguyễn Thu Hương.

- Báo cáo số 4:Một số biện pháp sửa lỗi phát âm và rèn luyện kỹ năng nói nhằm nâng cao năng lực dạy học Tiếng Việt cho sinh viên cao đẳng Tiểu học trường CĐSP Hòa Bình. - Ths Bùi Văn Dược.

- Báo cáo số 5: Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy bộ môn Giáo dục học theo định hướng hình thành năng lực nghề nghiệp. - Ths Phạm Nam Phương.

Chương trình hội thảo cũng được lắng nghe rất nhiều ý kiến đánh giá, trao đổi, chia sẻ từ các báo cáo viên; các đồng chí cán bộ giảng viên nhà trường về từng nội dung, từng nhóm chủ đề. Nổi bật nhất vẫn là những băn khoăn khi cụ thể hóa nội dung để đưa vào xây dựng chương trình đào tạo và các phương pháp kiểm tra đánh giá sao cho phù hợp nhất với tình hình thực tế của nhà trường.

Buổi hội thảo đã khép lại thành công. Ngoài việc chỉ ra những điểm còn hạn chế, buổi Hội thảo một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục: đổi mới chương trình giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại; phát triển và nâng cao năng lực, phẩm chất người học; chú trọng nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát huy khả năng sáng tạo trong đó đổi mới về kiểm tra đánh giá được coi là một trong các giái pháp then chốt.

: