• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019


BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2019…

Đọc thêm: Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy trường cđsp hòa bình

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy trường cđsp hòa bình

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình…

Đọc thêm: Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy trường cđsp hòa bình

Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020

Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020…

Đọc thêm: Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020

Danh sách cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDTC, GDQP-AN cho sinh viên chính quy khóa 25 (2016 - 2019)

Danh sách cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDTC, GDQP-AN cho sinh viên chính quy khóa 25 (2016 - 2019)

DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 25 (2016 - 2019)…

Đọc thêm: Danh sách cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDTC, GDQP-AN cho sinh viên chính quy khóa 25 (2016 - 2019)

Công khai Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

Công khai Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

Cam kết chất lượng của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình năm 2017 - 2018…

Đọc thêm: Công khai Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

: