• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo

Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo

Sáng ngày 28/12/2015, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường, với chủ đề "Xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới ph…

Đọc thêm: Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo

Hội thảo khoa học năm 2015

Hội thảo khoa học năm 2015

Nhằm nâng cao chất lươṇg đào taọ , năng lưc̣ của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo duc̣ phổ thông, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức Hôị thảo khoa hoc̣ năm 2015 với chủ đề:…

Đọc thêm: Hội thảo khoa học năm 2015

: