• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (từ năm 2018-nay)

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (từ năm 2018-nay)

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (2018- Nay)…

Đọc thêm: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (từ năm 2018-nay)

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

  • Văn phòng: Tầng 2 – Dãy nhà 5 tầng
  • Điện thoại: 
  • Email: phongkhaothi.c23@gmail.com…

Đọc thêm: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Khai mạc giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016-2017

Khai mạc giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016-2017

Ngày 22 tháng 4 năm 2017, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã long trọng tổ chức Khai mạc thẩm định giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016-2017…

Đọc thêm: Khai mạc giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016-2017

Thực hiện chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT và thông báo số 47/TB-BGDĐT về công tác thanh tra

Thực hiện chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT và thông báo số 47/TB-BGDĐT về công tác thanh tra

Thực hiện chỉ thỉ số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ giáo dục & Đào tạo về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản và toàn diện giáo dục và thông báo số 47/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng tại hội nghị thanh tra giáo dục toàn quốc…

Đọc thêm: Thực hiện chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT và thông báo số 47/TB-BGDĐT về công tác thanh tra

Lịch thanh tra hồ sơ kì I - năm học 2016-2017

Lịch thanh tra hồ sơ kì I - năm học 2016-2017

LỊCH THANH TRA HỒ SƠ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017…

Đọc thêm: Lịch thanh tra hồ sơ kì I - năm học 2016-2017

: