• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2019 - 2020

TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ RA TRƯỜNG CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2016-2017

Thấm thoát một năm học nữa lại trôi qua, ngày 30/5/2017 Cơ sở mầm non Hoa Sen tổ chức Lễ bế giảng và ra trường cho trẻ 5 tuổi năm học  2016 – 2017.

Hội thi bé với môi trường năm học 2016-2017

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và bản vệ về môi trường cho trẻ trong độ tuổi mầm non. Trong 5 ngày 5 năm 2017, Cơ sở thực hành Mầm non Hoa sen trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức Hội thi " Bé với Môi trường”.

Thành viên trường Mầm non Hoa Sen

Thành viên trường Mầm non Hoa Sen 2016

Ngày hội trăm rằm 2015 - 2016

Trường Phổ thông thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành (từ năm 2018 - nay)

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN TẤT THÀNH (2018- Nay)

: