• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo tuyển giáo viên hợp đồng giảng dạy tại Cơ sở GDMN thực hành Hoa Sen và Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành Thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Thông báo Tuyển giáo viên hợp đồng giảng dạy tại Cơ sở GDMN thực hành Hoa Sen và Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành Thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình 

Căn cứ  Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;

Căn cứ  Thông tư số 16/2014/TT-BGD&ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm;

Căn cứ Công văn số 1481/SGD&ĐT-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho phép Trường Cao đẳng Sư phạm thành lập Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành;

Căn cứ Công văn số 1461/SGD&ĐT- GDMN ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho phép Trường Cao đẳng Sư phạm thành lập Cơ sở giáo dục mầm non thực hành;

Để đảm bảo đủ số lượng giáo viên tham gia giảng dạy năm học 2017- 2018 tại Cơ sở GDMN thực hành Hoa Sen và Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thông báo xét tuyển giáo viên hợp đồng như sau:

{pdf}/images/2017/tuyengv2017.pdf|width:650|height:800{/pdf} 

: