• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành Trung cấp Hành chính - Văn thư

Ngành Trung cấp Hành chính - Văn thư

Sinh viên theo học chuyên ngành Trung cấp Hành chính - Văn thư sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng và hệ thống về hành chính học; văn thư và ngh…

Đọc thêm: Ngành Trung cấp Hành chính - Văn thư

Ngành Trung cấp Thư viện - Thiết bị dạy học

Ngành Trung cấp Thư viện - Thiết bị dạy học

Sinh viên theo học chuyên ngành Trung cấp thư viện - Thiết bị dạy học sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống thông tin Thư Viện và thiết bị giáo dục. Đạt các kiến thức chuyên ngành về bổ sung, sử lý, tổ chức, khai thác và bảo quản nguồn tài nguyên thông tin cho người dùng tin. Đạt các kiến thức chung về sử dụng, bảo quản các thiết bị thí nghiệm vật lí, hoá học, sinh vật, toán học, thiết bị dùng chung và thiết bị dạy học các môn công nghệ.…

Đọc thêm: Ngành Trung cấp Thư viện - Thiết bị dạy học

Ngành Trung cấp Sư phạm Giáo dục Mầm non

Ngành Trung cấp Sư phạm Giáo dục Mầm non

Sinh viên theo học chuyên ngành Giáo dục mầm non sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng làm cơ sở cho việc chăm sóc - giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non trên cơ sở của khoa học tâm lý, sinh lý và khoa học giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Nắm vững kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non. Đạt được kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh, phòng bệnh và dinh dưỡng cho trẻ lứa tuổi mầm non.…

Đọc thêm: Ngành Trung cấp Sư phạm Giáo dục Mầm non

Ngành Cao đẳng Quản trị văn phòng - Lưu trữ học

Ngành Cao đẳng Quản trị văn phòng - Lưu trữ học

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị văn phòng – Lưu trữ sẽ được trang bị những kiến thức và phương pháp làm thư ký tổng hợp, lưu trữ học, tin học ứng dụng trong công tác văn phòng và công tác lưu trữ ở văn phòng các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, văn phòng cơ quan đảng, đoàn thể, doanh nghiệp Trung ương và địa phương, ở các cơ quan quản lý lưu trữ chuyên ngành.…

Đọc thêm: Ngành Cao đẳng Quản trị văn phòng - Lưu trữ học

Ngành cao đẳng Thư viện – thông tin

Ngành cao đẳng Thư viện – thông tin

Sinh viên theo học chuyên ngành Thư viện thông tin sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống và chuyên sâu về  nghiệp vụ thông tin - thư viện như: thu thập, xử lý, tổ chức, khai thác nguồn tài nguyên thông tin và cung cấp thông tin cho đối tượng có nhu cầu dùng tin.…

Đọc thêm: Ngành cao đẳng Thư viện – thông tin

Ngành Cao đẳng Công tác xã hội

Ngành Cao đẳng Công tác xã hội

Sinh viên theo học chuyên ngành Công tác xã hội sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống và chuyên sâu về quy trình hoạch định chính sách và đề xuất chính sách xã hội cụ thể. Đạt kiến thức về các chế độ an sinh xã hội, chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng xã hội cụ thể; các nguyên tắc, tiến trình giải quyết các vấn đề trong công tác xã hội, cá nhân và nhóm; kiến thức làm việc với các đối tượng thân chủ khác nhau.…

Đọc thêm: Ngành Cao đẳng Công tác xã hội

: