• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành Cao đẳng Quản trị văn phòng - Lưu trữ học

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị văn phòng – Lưu trữ sẽ được trang bị những kiến thức và phương pháp làm thư ký tổng hợp, lưu trữ học, tin học ứng dụng trong công tác văn phòng và công tác lưu trữ ở văn phòng các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, văn phòng cơ quan đảng, đoàn thể, doanh nghiệp Trung ương và địa phương, ở các cơ quan quản lý lưu trữ chuyên ngành.

 

Trang bị các kiến thức về: quản trị văn phòng, quản trị nhân sự, thư kí văn phòng, văn hoá công sở, lễ tân văn phòng, kế toán văn phòng, tin học văn phòng, soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, lập hồ sơ, lưu trữ và tra tìm hồ sơ, tài liệu.

Được trang bị các kỹ năng như: Kỹ năng đánh máy nhanh, sử dụng thông thạo các chương trình phần mềm ứng dụng văn phòng như: Word, Excel, Access, Power point Soạn thảo văn bản, thư tín, hợp đồng thương mại. Xử lý thư và công văn, lưu trữ thủ công và điện tử. Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng nói trước đám đông. Tổ chức thành công hội nghị, hội thảo. Sử dụng thành thạo trang thiết bị văn phòng như: máy Photo, máy Scan, máy Fax, Camera, tổng đài điện thoại,…

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Quản trị văn phòng - Lưu trữ được công nhận là Cử nhân Cao đẳng và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Làm việc ở khu vực hoặc bộ phận văn phòng của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp. Thư kí văn phòng, là trợ lí hành chính cho các cấp lãnh đạo và quản lí. Những người phụ trách, quản lí công tác văn thư  lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Cán bộ / nhân viên văn thư  lưu trữ chuyên trách trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực hành chính, văn phòng, văn thư và lưu trữ.

: