• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành Cao đẳng tiếng Anh Thương mại và Du lịch

Sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Anh Thương mại và Du lịch sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, văn hóa của các nước nói tiếng Anh như Anh, úc, Mỹ... gồm các kiến thức về quy tắc giao tiếp văn hóa, khả năng nhận biết và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, và sự nhận biết được các giá trị văn hóa tương ứng;

 

Đạt kiến thức về trình độ thực hành tiếng Anh tương đương với trình độ B2 của CEER, trình độ 3 của ALTE, FCE của Đại học Cambridge, 5.0 IELTS, hoặc 450 điểm TOEFL để phục vụ mục đích nghề nghiệp. Đạt kiến thức ngôn ngữ cơ bản về tiếng anh văn phòng, tiếng Anh kinh  tế thương mại, thư tín giao dịch, du lịch;

Đạt các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo và vận dụng các kỹ năng đó vào thực tiễn các lĩnh vực công tác khác nhau. Các kỹ năng cơ bản về công việc văn phòng, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, hướng dẫn du lịch. Biết sử dụng các kỹ năng và phương pháp biên dịch, phiên dịch để thực hiện công việc.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Tiếng Anh Thương mại và Du lịch được công nhận là Cử nhân Cao đẳng và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Thư ký văn phòng, cán bộ biên dịch tại các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan văn hóa, giáo dục, kinh tế, v.v...Làm việc tại các khu thương mại, khu công nghiệp, khu du lịch, nhà hàng và khách sạn với các công việc như: trợ lý giám đốc, lễ tân...

Nếu được trang bị các kiến thức và kỹ năng về phương pháp giảng dạy, các cử nhân tiếng Anh Thương mại và Du lịch có thể đảm nhận công tác giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, các cơ sở đào tạo và các trung tâm Anh ngữ. Cử nhân ngành tiếng Anh kinh tế thương mại có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

: