• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành Cao đẳng Công tác xã hội

Sinh viên theo học chuyên ngành Công tác xã hội sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống và chuyên sâu về quy trình hoạch định chính sách và đề xuất chính sách xã hội cụ thể. Đạt kiến thức về các chế độ an sinh xã hội, chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng xã hội cụ thể; các nguyên tắc, tiến trình giải quyết các vấn đề trong công tác xã hội, cá nhân và nhóm; kiến thức làm việc với các đối tượng thân chủ khác nhau.

 

Nắm vững các nguyên tắc và tiến trình tổ chức, phát triển cộng đồng, quy trình xây dựng, quản ly dự án phát triển cộng đồng, tiến trình tham vấn với đối tượng thân chủ cụ thể. Đạt kiến thức cơ bản về phương pháp quản trị, ứng xử trong môi trường xã hội. Nắm vững các phương pháp và quy trình nghiên cứu khoa học chung và khoa học xã hội nói riêng. Trình độ B tiếng Anh và tin học.

Đạt các kỹ năng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin và kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tế. Các kỹ năng năng tham vấn, can thiệp, vấn đàm và giải quyết vấn đề. Kỹ năng điều hoà nhóm, quan sát, phát hiện tài nguyên; Kỹ năng đánh giá nhu cầu, duy trì mối quan hệ và khuyến khích thân chủ giải quyết vấn đề. Kỹ năng sử lý văn bản và phần mềm tin học văn phòng.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Công tác xã hội được công nhận là Cử nhân Cao đẳng và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Cán bộ công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, cung ứng dịch vụ xã hội, các tổ chức đoàn thể và tổ chức xã hội. Làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ cộng đồng, giáo dục, pháp luật, truyền thông, xã hội, văn hoá. Làm việc tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực công tác xã hội. Cử nhân ngành Công tác xã hội có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

: