• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành cao đẳng Thư viện – thông tin

Sinh viên theo học chuyên ngành Thư viện thông tin sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống và chuyên sâu về  nghiệp vụ thông tin - thư viện như: thu thập, xử lý, tổ chức, khai thác nguồn tài nguyên thông tin và cung cấp thông tin cho đối tượng có nhu cầu dùng tin.

 

Đạt các kiến thức nền tảng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện; quản lý và sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý thư viện CDS/ISIS, Libol….Đạt các kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý hoạt động thông tin – thư viện trong các thư viện tổng hợp, các cơ quan thông tin hoặc các tổ chức khác. Đạt kiến thức Ngoại ngữ để xử lý, đọc và dịch tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh phục vụ cho nghiệp vụ và nâng cao trình độ.

Được trang bị các kỹ năng giải quyết các vấn đề về tổ chức thư viện, thông tin, các kỹ năng phục vụ cho các hoạt động chuyên môn. Kỹ năng nghề nghiệp cơ bản như: Thu thập, xử lý, khai thác và phổ biến tại các cơ quan thông tin thư viện. Kỹ năng thiết kế và xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin truyền thống và hiện đại;

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Thư viện thông tin được công nhận là Cử nhân Cao đẳng và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Chuyên gia thông tin – thư viện, quản trị thông tin trong các loại hình thư viện, các cơ quan thông tin, tổ chức tư vấn, tổ chức truyền thông. Cán bộ thư viện tại hệ thống thư viện tổng hợp, thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Cử nhân thư viện - thông tin có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

: