• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành cao đẳng sư phạm Lịch sử

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Lịch sử (Chương trình Sử - Giáo dục công dân) sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và hệ thống về  lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam và lịch sử địa phương từ nguồn gốc cho đến nay. Có đủ kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Lịch sử (môn 1) ở trường Trung học cơ sở.

 

Ngoài ra SV còn được trang bị kiến thức về Giáo dục công dân (môn 2) các kiến thức về xã hội học đại cương, xã hội học, văn hoá học, mỹ học, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục gia đình và kiến thức chung về những vấn đề thời đại. Đủ kiến thức và phương pháp để giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở.

Trong quá trình đào tạo, SV sẽ được rèn luyện bằng thực tế thỉnh giảng tại các trường phổ thông THCS để đạt được các kỹ năng sư phạm cơ bản, vận dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật dạy học vào thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Sư phạm Lịch sử  được công nhận là Cử nhân Cao đẳng Sư phạm và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử (môn 1) hoặc Giáo dục công dân (môn 2) ở trường Trung học cơ sở. Công tác tại cơ quan hành chính các cấp và các tổ chức chính trị xã hội khác. Cử nhân ngành sư phạm Sử - Giáo dục công dân có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

: