• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành Cao đẳng Sư phạm giáo dục tiểu học

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm giáo dục tiểu học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học, giáo dục đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, thể chất và các hình thức tổ chức dạy học trên lớp. Biết nắm bắt và lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học.

 

Đạt kiến thức chuyên sâu về mục tiêu, nội dung của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học mới; các phương pháp dạy học bộ môn ở trường Tiểu học.

Trong quá trình đào tạo, SV sẽ được rèn luyện bằng thực tế thỉnh giảng tại các trường Tiểu học để đạt được các kỹ năng sư phạm cơ bản, vận dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật dạy học vào thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Sư phạm Giáo dục tiểu học được công nhận là Cử nhân Cao đẳng Sư phạm và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Giáo viên giảng dạy môn tại các trường Tiểu học; các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường chuyên biệt có đào tạo năng khiếu cho học sinh trong lứa tuổi tiểu học. Cử nhân ngành sư phạm Giáo dục Tiểu học có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước

: