• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ký túc xá

Ký túc xá

Nhà trường có cơ sở ký túc xá khang trang, đầy đủ cho các học sinh, sinh viên học trong trường có nhu cầu về chỗ ở. Sinh viên trọ tại đây sẽ được quản…

Đọc thêm: Ký túc xá

: