• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên năm học 2016- 2017

Đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên năm học 2016- 2017

Đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên năm học 2016 – 2017…

Đọc thêm: Đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên năm học 2016- 2017

Kế hoạch công tác HSSV năm học 2016-2017

Kế hoạch công tác HSSV năm học 2016-2017

Kế hoạch Công tác học sinh sinh viên năm học 2016 – 2017

Căn cứ Quy chế HSSV các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.…

Đọc thêm: Kế hoạch công tác HSSV năm học 2016-2017

: