• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giảng đường

Giảng đường

Giảng đường trường Cao đẳng Sư phạm bao gồm 4 khu tách biệt với tổng số diện tích: chứa 45 phòng học, trong đó có 3 khu giảng đường dành cho sinh viên…

Đọc thêm: Giảng đường

: