• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành cao đẳng sư phạm Giáo dục công dân

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục công dân (Chương trình Giáo dục công dân – Sử )  sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, toàn diện về giáo dục học đại cương, xã hội học, văn hoá học, mỹ học, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục gia đình và kiến thức chung về những vấn đề thời đại. Đạt các kiến thức cốt lõi về môn đạo đức, giáo dục đạo đức, pháp luật, hành chính nhà nước, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Có kiến thức toàn diện về nội dung, phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân.

 

Đạt kiến thức cơ bản và hệ thống về  lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam và lịch sử địa phương từ nguồn gốc cho đến nay. Nắm vững các phương pháp dạy học lịch sử ở trường THCS.

Trong quá trình đào tạo, SV sẽ được rèn luyện bằng thực tế thỉnh giảng tại các trường phổ thông THCS để đạt được các kỹ năng sư phạm cơ bản, vận dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật dạy học vào thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Sư phạm Giáo dục công dân được công nhận là Cử nhân Cao đẳng Sư phạm và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân (môn 1) và Lịch sử (môn 2) ở trường Trung học cơ sở. Công tác tại cơ quan hành chính các cấp và các tổ chức chính trị xã hội khác. Cử nhân sư phạm ngành Giáo dục công dân - Sử có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

: