• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành Cao đẳng Sư phạm Toán

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Toán (Chương trình Toán - Lý) sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và toàn diện về hệ thống khoa học Toán học và các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Toán học thuộc chương trình đào tạo hệ CĐ chính quy. Song song với đào tạo chuyên ngành, SV còn được trang bị các kiến thức về khoa học giáo dục, lý luận dạy học bộ môn, các kinh nghiệm và thực tiễn dạy học Toán (Môn 1) ở trường Trung học cơ sở.

 

Ngoài ra SV còn được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học Vật lý (Môn 2), các phương pháp giảng dạy bộ môn Vật lý ở trường Trung học cơ sở.

Trong quá trình đào tạo, SV sẽ được rèn luyện bằng thực tế thỉnh giảng tại các trường phổ thông THCS để đạt được các kỹ năng sư phạm cơ bản, vận dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật dạy học vào thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Sư phạm Toán được công nhận là Cử nhân Cao đẳng Sư phạm và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Giáo viên giảng dạy môn Toán (môn 1) và Vật lý (môn 2) tại các trường Trung học Cơ sở, các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, các cơ quan hành chính các cấp, các tổ chức chính trị xã hội hoặc có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

: