• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành cao đẳng sư phạm Sinh học

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Sinh (Chương trình Sinh - Địa) sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, toàn diện và chuyên sâu về khoa học Sinh học. Nắm vững chương trình và thực tiễn dạy học Sinh học ở trường Trung học cơ sở và các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Sinh học thuộc chương trình đào tạo hệ CĐ chính quy. Song song với đào tạo chuyên ngành, SV còn được trang bị các kiến thức về khoa học giáo dục, lý luận dạy học bộ môn, các kinh nghiệm và thực tiễn dạy học Sinh học (Môn 1) ở trường Trung học cơ sở.

 

Ngoài ra SV còn được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiến thức Địa lý (môn 2), các phương pháp dạy học Địa lý để giảng dạy môn Địa lý ở trường Trung học cơ sở.

Trong quá trình đào tạo, SV sẽ được rèn luyện bằng thực tế thỉnh giảng tại các trường phổ thông THCS để đạt được các kỹ năng sư phạm cơ bản, kỹ năng làm thí nghiệm và lắp ráp các dụng cụ thí nghiệm. Vận dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật dạy học vào thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh được công nhận là Cử nhân Cao đẳng Sư phạm và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Giáo viên giảng dạy môn Sinh học (môn 1) và Địa lý (môn 2) tại các trường Trung học cơ sở. Phụ tá phòng thí nghiệm Sinh học ở trường Trung học cơ sở. Cử nhân ngành sư phạm Sinh học có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

: