• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngành cao đẳng sư phạm Địa lý

Sinh viên theo học chuyên ngành Sư phạm Địa lý (Chương trình Địa - Sinh) sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và toàn diện về các môn học như các kiến thức về địa lí tự nhiên, các hiện tượng và các quá trình tự nhiên, các kiến thức về bản đồ học, địa chất học. Nắm vững các kiến thức địa lí kinh tế – xã hội Đại cương; địa lí kinh tế – xã hội các khu vực thế giới và Việt Nam cơ bản. các kiến thức về bản đồ học, địa chất học.

 

Ngoài ra SV còn được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kiến thức Sinh học (môn 2), các phương pháp dạy học Sinh học để giảng dạy môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở.

Trong quá trình đào tạo, SV sẽ được rèn luyện bằng thực tế thỉnh giảng tại các trường phổ thông THCS để đạt được các kỹ năng sư phạm cơ bản, kỹ năng làm thí nghiệm và lắp ráp các dụng cụ thí nghiệm. Vận dụng tốt các phương pháp và kỹ thuật dạy học vào thực tiễn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cao đẳng Sư phạm Địa lý được công nhận là Cử nhân Cao đẳng Sư phạm và sau khi ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí sau:

Giáo viên giảng dạy môn Địa lý (môn 1) và Sinh học (môn 2) tại các trường Trung học cơ sở. Phụ tá phòng thí nghiệm Sinh học ở trường Trung học cơ sở. Cử nhân ngành sư phạm Địa  lý có thể tiếp tục học lên đại học hoặc trình độ cao hơn tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

: