• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trường Phổ thông thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành (từ năm 2018 - nay)

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN TẤT THÀNH (2018- Nay)

  • Văn phòng: Tầng 1 - trường Phổ thông thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành
  • Điện thoại: 
  • Email:  

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Ngô Thị Thùy Hương
Chức vụ Hiệu trưởng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Tiếng anh
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Phụ trách  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Ngô Thị Thu Thủy
Chức vụ Tổ trưởng tổ THCS
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Toán học
Điện thoại  
Email  
   
 
  Họ và tên Lương Thị Nhàn
Chức vụ Giảng viên
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hà
Chức vụ  
Trình độ Thạc sỹ 
Chuyên ngành Âm nhạc 
Điện thoại  
Email  
   
   
  Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Vân
Chức vụ  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại  
Email  
   
   
  Họ và tên Hoàng Thu Thủy
Chức vụ  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Thư viện
Điện thoại  
Email  
   
   
  Họ và tên Quách Thị Thúy Thiện
Chức vụ  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Tiếng anh
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Phùng Thị Thu Trang
Chức vụ  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Mỹ Thuật
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Nguyễn Văn Hào
Chức vụ  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Tin học
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Phạm Thị Thu Hằng
Chức vụ  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Địa lý
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Nguyễn Vũ A Sa
Chức vụ  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Sinh học
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Nguyễn Phương Anh
Chức vụ  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Toán
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Bùi Văn Thành
Chức vụ  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Vũ Thị Trang
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Ngần Thị Hoa
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Bùi Thị Diệu Hương
Chức vụ  
Trình độ Đại học
Chuyên ngành Ngữ văn
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Bùi Thị Hiền
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Trần Thị Thu Hà
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Vũ Khánh Vân
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Bạch Nhật Lệ
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thu
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Bùi Thị Yến
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
  Họ và tên Nguyễn Thị Trinh
Chức vụ  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
   
: