• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC

TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (JOURNAL OF EDUCATION) 

Địa chỉ: Số 04, Trịnh Hoài Đức, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội 

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI BÁO KHOA HỌC

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Giáo dục chưa và không gửi đăng trên các sách, báo, tạp chí khác. Tạp chí không nhận đăng các bài đã đăng trên những ấn phẩm khác và không trả lại các bài không được đăng.

2. Bài viết được trình bày theo trình tự như sau: Tên bài báo (phải phù hợp với nội dung bài báo, bằng tiếng Việt và tiếng Anh); tóm tắt bài báo (ý tưởng và nội dung bài báo, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, khoảng 4-6 dòng); từ khóa (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); mở đầu/ đặt vấn đề (tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu,...); nội dung bài báo (trình bày về phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận,...); kết luận và thảo luận; tài liệu tham khảo.

3. Bài gửi đăng không quá 5.000 từ, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, khổ A4 và không quá 10 trang (có thể gửi bản mềm dạng file word và kèm bản in); công thức toán có thể dùng phần mềm Mathtype, công thức hóa học có thể dùng phần mềm ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word; hình vẽ rõ ràng, đánh số thứ tự và tên hình vẽ phía dưới hình vẽ; bảng, biểu rõ ràng, đánh số thứ tự và tên bảng, biểu phía trên; tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên vẹn, không phiên âm sang tiếng Việt; các đoạn trích dẫn trong bài để trong ngoặc kép, in nghiêng và phải chỉ rõ trích từ tài liệu nào, trang bao nhiêu, ví dụ: [1; tr 14-16].

4. Tài liệu tham khảo để ở cuối bài có đánh số theo thứ tự trích dẫn; có trình tự như sau: Tên tác giả (tên các tác giả cách nhau bởi dấu gạch ngang) (năm xuất bản). Tên tài liệu tham khảo (in nghiêng). Tên nhà xuất bản. Phải có ít nhất 5 tài liệu tham khảo. Không dùng tài liệu tham khảo là các trang web, hạn chế dùng luận văn thạc sĩ. Nếu tài liệu tham khảo là bài viết trong Kỉ yếu hội thảo thì phải ghi rõ tên đơn vị tổ chức hội thảo, nơi diễn ra, bài viết đó ở trang nào của kỉ yếu.

Chẳng hạn như sau:

[1]  Nguyễn Xuân Bình (2011). Vấn đề tự học của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số 270, tr 57-59.

[2]  Đỗ Hữu Châu (1985). Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt. NXB Giáo dục.

[3]  Trần Thị Quốc Minh (1996). Phân tích tâm lí tình huống có vấn đề trong mối quan hệ giữa giáo viên và trẻ mẫu giáo. Luận án tiến sĩ. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Nguyễn Thế Hưng - Hà Thị Thúy (2012). Thiết kế và tổ chức dạy học dự án môn Sinh học ở trường trung học phổ thông. Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia về giảng dạy Sinh học ở trường phổ thông Việt Nam, tr 457-464. NXB Giáo dục Việt Nam.

[5]  Lesh, R - Caylor, B (2007). Modeling as application versus modeling as a way to create mathematics. International Journal of Computers for Mathematical Learning, 12, pp. 173-194.

[6]  Van de Walle, J. A (2004). Elemantary and middle school mathematics: Teaching developmentally. Pearson Education Publisher.

5. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học, nơi công tác, email và số điện thoại của tác giả cần được ghi ở đầu bài viết, sau tên bài báo.

6. Các lĩnh vực có thể đăng trên Tạp chí Giáo dục là: Diễn đàn đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; Quản lí giáo dục; Tâm lí học – Sinh lí học lứa tuổi; Lí luận Giáo dục – Dạy học các môn; Thực tiễn giáo dục; Giáo dục nước ngoài; Ý kiến trao đổi.

 

Mọi thắc mắc và cần tư vấn về cách viết báo, xin liên hệ: TS. Hà Văn Dũng – Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điện thoại: 0986269114

E-mail: dung.bio.sphn.th@gmail.com

Hoặc     hvdung.tcgd@moet.edu.vn

: