• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học 2015 - 2016

 Tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học 2015 - 2016

 

TT

Họ và tên

Năm học 2015- 2016

Cấp

1

Bùi Thị Kim Tuyến

- Đánh giá chương trình và việc thực hiện chương trình tiếng Anh không chuyên ngữ cho hệ trung cấp chuyên nghiệp của trường CĐSP Hòa Bình

Cấp cơ sở

2

Nguyễn Thị Lan

Hướng dẫn soạn giảng theo hướng tiếp cận năng lực cho sinh viên ngành sư phạm toán trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp trường

3

Trần Lê Quân

Hướng dẫn sinh viên khoa Mầm non Khóa 24 trường CĐSP Hòa Bình vận dụng một số triết học vào thực tế học tập

Cấp trường

4

Nguyễn Văn Lợi

Đánh giá yếu tố bài tập thể chất tác động tới sức khỏe sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp trường

5

Đặng Trọng Nghĩa

Phát triển năng lực tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh du lịch theo hướng đáp ứng văn hóa người học cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Bản Lác, Mai châu, Hòa Bình

Cấp cơ sở

6

Đào Anh Tuấn

Biện pháp xây dựng mô hình khu nội trú an toàn về an ninh trật tự tại  Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

7

Kiều Thị Bích Thuỷ

Biện pháp nâng cao kĩ năng múa cơ bản cho sinh viện hệ Cao đẳng sư phạm mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

8

Nguyễn Thị Thanh Bình

Biện pháp xây dựng mô hình khu nội trú an toàn về an ninh trật tự tại  Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

9

Lê Thị Thu Hương

Phát triển năng lực tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh du lịch theo hướng đáp ứng văn hóa người học cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Bản Lác, Mai châu, Hòa Bình

Cấp cơ sở

10

Nguyễn Thị Thu Hương

Giải pháp phát triển kĩ năng công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên Cao đẳng tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

11

Vũ Thị Ánh Ngọc

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

12

Đồng Sỹ Khang

Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả trong giảng dạy kĩ thuật nhảy cao úp bụng cho nữ sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

13

Bùi Thị Hằng Thơ

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về chất lượng đào tạo của nhà trường

Cấp cơ sở

14

Nguyễn Thành Hưng

Biện pháp xây dựng mô hình khu nội trú an toàn về an ninh trật tự tại  Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

15

Lê Thành Nam

Thiết kế Website trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

16

Lê Xuân Chiến

Rèn luyện kĩ năng giải bài tập hóa học trong học  phần bài tập Hóa học THCS cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa ở trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp trường

17

Bùi Mạnh Tuấn

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về chất lượng đào tạo của nhà trường

Cấp cơ sở

18

Bùi Thị Quỳnh Trang

Hướng dẫn xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trọng học tập học phần Điện học 1 cho sinh viên ngành Sư phạm Toán học ở trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp trường

19

Nguyễn Văn Hào

Xây dựng hệ thống hỗ trợ giảng dạy và thi trắc nghiệm trực tuyến trên nền Moodle tại trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

20

Dương Bích Thuý

Một số biện pháp rèn kĩ năng tổ chức trò chơi phản ánh sinh hoạt của trẻ cho sinh viên Cao đẳng giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

21

Phạm Thuỳ Ngân

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình về chất lượng đào tạo của nhà trường

Cấp cơ sở

22

Mai Huệ

Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí sinh viên tại khoa tiểu học trường CĐSP Hòa Bình

Cấp trường

23

Bùi Văn Thiện

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Quốc phòng -An ninh về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp cơ sở

24

Trịnh Thị Hồng

Vận dụng thế giới quan duy vật biện chứng trong giảng dạy chương I môn Giáo dục chính trị hệ Trung cấp mầm non ở trường CĐSP Hòa Bình

Cấp trường

25

Nguyễn Hồng Loan

Tạo hứng thú học tập trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lenin cho sinh viên khoa Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình hiện nay

Cấp cơ sở

26

Lê Hữu Chung

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn nhạc cụ và múa cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

Cấp trường

 

: