• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒ SƠ VÀ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (đợt 7)

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THU HỒ SƠ  VÀ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, SƯ PHẠM ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT KỲ TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 (đợt 7)

1. THU HỒ SƠ THI NĂNG KHIẾU

2. THÔNG TIN TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐỢT 3

: