• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông đạt về việc xếp điểm rèn luyện học kỳ 2, toàn khóa năm học 2015-2016

Căn cứ kế hoạch năm học 2015 - 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các Khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp, HSSV các lớp tiến hành bình xét và tổng hợp điểm rèn luyện, cụ thể như sau:

{pdf}images/2016/pdf/thong dat hoan thien diem ren luyen sinh vien.pdf|width:650|height:800{/pdf} 

: