• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

HƯỚNG DẪN HỌC SINH - SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO HƯỚNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

HƯỚNG DẪN HỌC SINH - SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO HƯỚNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

Tác giả: Lê Hải Diệu

Đơn vị: Khoa Mầm non

TÓM TẮT

Kế hoạch giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm là căn cứ vào khả năng, nhu cầu, hứng thú của trẻ để xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, điều kiện, phương tiện tổ chức các hoạt động cho trẻ. Thực tế việc hướng dẫn học sinh - sinh viên tiếp cận cách lập kế hoạch giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm còn có khó khăn. Bởi lẽ, việc tiếp cận với đối tượng trẻ để có thực tế cho việc lập kế hoạch giáo dục đòi hỏi người lập kế hoạch phải có kiến thức, kĩ năng. Trong khuôn khổ bài viết chúng tôi đưa ra các biện pháp nhằm giúp học sinh - sinh viên ngành học mầm non bước đầu tiếp cận với cách lập kế hoạch này và biết cách lập kế hoạch có hiệu quả.

: