• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TỔNG HỢP VÀ GIÁO DỤC THẾ GIỚI QUAN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TỔNG HỢP VÀ GIÁO DỤC THẾ GIỚI QUAN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

 

Thạc sỹ: Bùi Thị Ngọc Hải

Khoa: Tự nhiên và Công nghệ

TÓM TẮT

Để đáp ứng được mục tiêu dạy học vật lý hiện nay của bộ giáo dục và đào tạo là ngoài việc trang bị cho học sinh những tri thức khoa học về vật lý còn phải góp phần giáo dục và phát triển toàn diện học sinh. Mặt khác để đáp ứng một trong những nhiệm vụ của dạy học vật lý ở trường phổ thông là hình thành thế giới quan duy vật biện trứng là làm cho học sinh hiểu rõ thế giới tự nhiên là vật chất, vật chất luôn luôn ở trạng trạng thái vậ động và vận động theo quy luật, củng cố được lòng tin ở khoa học ở học sinh. Ngoài ra làm cho học sinh nắm được những nguyên lý cơ bản về quá trình sản xuất, nắm được cấu tạo và hoạt động cũng như kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo lường, các máy móc đơn giản…Các nhiệm vụ trên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau được tiến hành đồng thời trong dạy học vật lý.

: