• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TẠO BÀI GIẢNG E-LEARNING VỚI ADOBE PRESENTER

TẠO BÀI GIẢNG E-LEARNING VỚI ADOBE PRESENTER

 

ThS. Nguyễn Văn Hào

Khoa Tự nhiên & Công nghệ

TÓM TẮT

Để thiết kế các bài trình chiếu Powerpoint thành các bài giảng điện tử e-learing hiện đại, mạnh mẽ với các công cụ mới, ưu việt hơn, chúng ta có thể cài đặt bổ sung phần mềm Adobe Presenter. Chỉ vài thao tác cài đặt đơn giản là chúng ta có thể chuyển đổi các bài trình chiếu powerpoint sang dạng tương tác multimedia, có các thuyết minh, có câu hỏi tương tác và khảo sát, tạo hoạt động điều khiển dẫn dắt chương trình và tạo mô phỏng một cách chuyên nghiệp.

: