• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỰC HÀNH TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

 

Ths. Mai Ngọc Kim Giao

Trưởng khoa: Bồi Dưỡng & Liên kết đào tạo

TÓM TẮT

Vấn đề phát triển trường thực hành trong các trường sư phạm không phải là vấn đề mới, thực tế đã có rất nhiều trường thực hiện và đạt được kết quả tốt như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Thái Nguyên, Cơ sở mầm non thực hành Hoa Sen của trường CĐSP Hòa Bình…. Tuy nhiên, để có thể phát triển trường thực hành ở bậc tiểu học trong trường CĐSP Hòa Bình vẫn rất cần những nghiên cứu chuyên sâu, đầy đủ về nhiều khía cạnh. Bài viết tập trung nghiên cứu về cơ sở lý luận, thực tiễn, pháp lý cho sự ra đời và phát triển trường thực hành. Cách quản lý trường thực hành, định hướng phát triển và hiệu quả tích cực của trường tiểu học thực hành mang lại cho trường CĐSP Hòa Bình. Bài viết đưa ra các phân tích, nhận định về những thuận lợi, khó khăn cụ thể của trường CĐSP Hòa Bình khi phát triển trường tiểu học thực hành.

: