• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MỘT SỐ KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ ÂM NHẠC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH

MỘT SỐ KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ ÂM NHẠC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH

 

Giảng viên: Vũ Thị Kim Dung

Đơn vị: Khoa Bồi dưỡng & Liên kết đào tạo

TÓM TẮT

Hoạt động ngoại khóa âm nhạc luôn chiếm một vị trí quan trọng trong các hoạt động giáo dục ở trường phổ thông. Tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng vấn, thu thập số liệu để tìm hiểu về hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở một số trường phổ thông thuộc tỉnh Hòa Bình, qua đó đưa ra những đánh giá chủ quan về ưu điểm và hạn chế còn tồn tại. Qua đó xây dựng những biện pháp hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức ngoại khóa âm nhạc cho sinh viên trường CĐSP Hòa Bình.

: